[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2563

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
22
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2563 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2563 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 2 ตุลาคม 2563

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จากผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีฯ 
    

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2563 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 28 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 14 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 -> [จำนวน 134 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>