[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
31
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2560 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2560

วันที่ 7 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุมมะซาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    

นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการสำรวจความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2560 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
    

การลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 21 เมษายน 2560

ณ บริเวณด้านหน้า สำนักงานอธิการบดี

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมคารวะดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัย 
    

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมคารวะดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 5 เมษายน 2560

ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2560 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 5 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ 
    

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 5 เมษายน 2560

ณ บริเวณหน้าตึก 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 15 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารแมลงปอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 1 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/16 -> [จำนวน 156 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 >>