[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    

การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 26 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2562 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    

การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 10 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 
    

การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

วันที่ 5 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 3 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 09 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2561 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/15 -> [จำนวน 150 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>