[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
31
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 
    

การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

วันที่ 5 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 3 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 09 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2561 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2561 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 19/2561 ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 19/2561

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 18/2561 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 18/2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2561 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/16 -> [จำนวน 156 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>