[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9-10/2561 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9-10/2561

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2561 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2561 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 4 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

ทีมงาน สนง.สภามหาวิทยาลัย มรภ.บส. ศึกษาดูงาน สสม.มรภ.ชม. 
    

ทีมงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
    

การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 
    

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

วิทยาลัยนานาชาติ เข้าพบคารวะ และร่วมสวัสดีปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย 
    

วิทยาลัยนานาชาติ เข้าพบคารวะ และร่วมสวัสดีปีใหม่ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด

วันที่ 10 มกราคม 2561

ณ ห้องทำงาน นายกสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/15 -> [จำนวน 150 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>